Tietoturva

Tietoturvallisuutta ja tietosuojaa koskeva lainsäädäntö huomioidaan toimeksiannon kaikissa vaiheissa. Henkilötietoja ja arkaluonteisia potilastietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Asiakkaan palvelimien ja tietokantojen etäkäyttöä ja tietojen salassapitoa koskevat asiat varmistetaan erillisen sitoumuksen avulla.

Keskeistä lainsäädäntöä ja ohjeistoa