Hyvän kasvun avaimet

Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus toteuttaa tutkimushanketta nimeltä Hyvän kasvun avaimet yhteistyössä monitieteisen tutkimusryhmän kanssa. Yhteistyössä ovat mukana Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kunnat. Tutkimukseen on lähtenyt mukaan noin 1800 perhettä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueelta vuosina 2007-2010.

TietoKaira on ollut mukana tutkimushankkeessa vastaten tutkimusaineiston sähköisestä hankinnasta, hallinnasta ja muuntamisesta tutkimusprojektin käyttöön Varsinais-Suomen terveyskeskusten tietokannoista.

Statistikko Anne Kaljosen mukaan on ensiarvoisen tärkeää hallita myös se kokonaisuus taustatietoineen, josta tutkimukseen osallistuvat perheet ovat peräisin.