Terveydenhuollon BI-ratkaisut

Samaan aihealueeseen kuuluvista erikoisraporteista, graafeista ja taulukoista voidaan koota laajempi raporttipaketti. Hyvä raportointiratkaisu tuo käyttäjälle oleelliset asiat esiin havainnollisessa muodossa ja on helppo käyttää. Esimerkiksi QlikView-sovellus tai Cognos-summakuutio sisältää valmiiksi laskettuna oleelliset toiminnan tunnusluvut ja tarkastelukulmat. Raportteja ja summakuutiota "pyöritellään" helppokäyttöisen visuaalisen käyttöliittymän avulla.

Tarvittava data haetaan tietokannasta, se prosessoidaan ja tulokset pakataan etukäteen määritellyllä tavalla. Mitä tahansa tunnuslukua voidaan tarkastella mistä tahansa tarkastelukulmista. Tunnuslukujen takana olevat yksityiskohtaiset tiedot saa yhdellä klikkauksella näkyviin.

DiabetesMittari on kehitetty diabeteksen hoidon laadun arvioinnin ja jatkuvan kehittämisen tueksi hoitoyksiköille. Sovellus hyödyntää potilasjärjestelmään tallennettuja hoitotietoja huomioiden Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin Käypä hoito-suositukset ja niiden hoitotavoitteet.

Erikoissairaanhoidon toimintaa kuvaavat suorite-, kustannus- ja laskutustunnusluvut eri näkökulmista saa helposti esiin Erikoissairaanhoidon tunnusluvut -sovelluksella. Erilaisten asiakasryhmien analysointi esimerkiksi diagnoosien, toimenpiteiden, kotikuntien ja/tai ikäryhmien perusteella on QlikView-sovelluksella sujuvaa.  

Hyvä raportointiratkaisu mahdollistaa monipuolisen ja intuitiivisen käyttötavan analysoida dataa. Tarkastelukulmien vaihtaminen, rajausten tekeminen, esitysmuodon muuttaminen ei edellytä erikoistaitoja käyttäjältä. Lisäksi se on hyvin joustavasti laajennettavissa uusilla sisällöillä – toiminnan indikaattoreilla, uusilla rajausmahdollisuuksilla ja uusilla raporteilla.

Raportointiratkaisun tulee antaa mahdollisuudet myös omaehtoiseen raportointiin (ad hoc). Uusia raportteja on helppo tehdä lisää, kun uusia kiinnostavia näkökulmia löytyy.

Raportointisovellukseen voidaan ladata tietoja vuosien ajalta, mikä mahdollista erilaisten vertailujen tekemisen ja trendien tutkimisen. Tiedot virkistetään yleensä automaattisesti halutuin aikavälein, esimerkiksi joka yö, kerran viikossa tai kerran kuussa.

Terveydenhuollon raportointisovelluksista TietoKaira rakentaa "ydintuotteita", joihin voidaan joustavasti liittää organisaatiokohtaisia lisäpalveluja. Ydintuote on toimitettavissa oleva valmis paketti, esimerkiksi tiettyyn aihealueeseen keskittyvä raportointisovellus. Lisäpalvelut - organisaatiolle räätälöidyt raportit tai omat tunnusluvut laskentasääntöineen - integroidaan ydintuotteeseen.

Raportointisovelluksen käyttö perustuu web-selaimeen. Työasema-asennuksia ei yleensä tarvita.

Referenssit

DiabetesMittari, Paimion-Sauvon kansanterveystyön kuntayhtymä, 2012.

Erikoissairaanhoidon ad hoc -raportointisovellus, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 2014.