TUOTTEET JA PALVELUT

TietoKaira tuottaa lisäarvopalveluja asiakkailleen heidän tietojärjestelmiensä sisältämistä tiedoista. Organisaatio voi tarvita apua esimerkiksi tiedon löytämisessä omista tietokannoistaan, tietojen yhdistelemisessä eri lähteistä ja tietojen jalostamisessa. Ottamalla oleellinen faktatieto johtamisen tueksi organisaatio pystyy tehostamaan toimintaansa ja parantamaan omia palvelujaan!

Tarjottavat palvelut räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan. Sellaiset palvelut, jotka ovat monistettavissa useille asiakkaille, tuotteistetaan selkeiksi tuotepaketeiksi. Palvelut tuotetaan ketterästi ja mahdollisimman laadukkaina.

Rinkka0

 →

 

Rinkka2

 

Rinkka3

 

 

 

 

 

 

TERVEYDENHUOLLON BI-RATKAISUT

Raportointisovelluksen tehtävä on esimerkiksi tietojohtamisen tukeminen, tietyn sairauden hoitotavoitteiden toteutumisen seuraaminen, hoidon kohdentumisen parantaminen, hoidon vaikuttavuuden analysointi ja/tai sote-palvelujen tuottaminen kustannustehokkaammin. Siihen soveltuva ratkaisu voi olla visuaalinen QlikView-sovellus, asiakaskohtainen erikoisraportti tai summakuutio (OLAP).  Lue lisää...

MUUT TUOTTEET

Taulun profiloija on aikaa säästävä ja tehokas työkalu tietokannan sisällön tutkimiseen esimerkiksi tietovarastokehittäjille, pääkäyttäjille, tietokantavastaaville, järjestelmäintegraattoreille ja testaajille.

RAPORTOINTIPALVELUT

Asiakkaan tarpeen tai idean pohjalta määritellään yhdessä hyvä ratkaisumalli, jonka pohjalta TietoKaira tuottaa asiakkaalle valmiin pakettiratkaisun palveluna. Tyypillisesti se on kertaluonteisesti tai kalenterivuosittain tehtävä vakiomallinen raportti, joka toimitetaan asiakkaalle sovitussa formaatissa. Lue lisää...

TIETOVARASTOINTI JA TIETOKANNAT 

Organisaatiolla voi olla tarve saada käyttöönsä helppokäyttöinen kyselytietokanta, jonne tiedot jalostetaan useista eri tietolähteistä ja joka sisältää myös strukturoimattomia tietoja ja historiaa. TietoKaira tarjoaa osaamistaan tietovarastointiprojektien määrittely-, suunnittelu-, toteutus- ja testaustehtäviin. Lue lisää...

Tietokannasta suoritettavat haut ja poiminnat, tietojen yhdistelyt ja tietokantaohjelmointi ovat TietoKairan vahvaa toiminta-aluetta. Myös tietokannan mallintamiseen sekä tietorakenteiden suunnittelu- ja toteutustehtäviin löytyy osaamista. Lue lisää...

TUTKIMUS JA TILASTOLLISET ANALYYSIT

TietoKaira toimii tarvittaessa asiantuntijana tutkimuksen suunnittelussa, havaintoaineiston poiminnassa ja tilastollisten analyysien suorittamisessa, esimerkiksi lääketieteelliset ja epidemiologiset tutkimukset. Lue lisää...

KONSULTOINTI JA KOULUTUS

TietoKaira tarjoaa sote-organisaatioille tukea tietojohtamiseen. Strategisessa tietojohtamisessa tarvittavaa tietoa pitää yleensä koota eri lähteistä, koska perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen tietojärjestelmät ovat monesti erillään. Lisäksi tarvitaan tietojen yhdistämistä ja tunnuslukujen selkeää visualisointia. Lue lisää...

Yksi TietoKairan palvelumuoto on asiakkaalle kohdennettu tietokanta- ja raportointikoulutus. Käytännönläheiset, suoraan omiin tietokantoihin sovellettavat tietokantakyselyjen (SQL) ja raportoinnin (QlikView) tehokurssit voivat tuoda organisaatiolle huomattavia kustannussäästöjä. Asiakkaalle räätälöity koulutusmateriaali ja koulutuspäivien aikana saadut tulokset jäävät asiakasorganisaation käyttöön.