Tietokannat

Terveydenhuollon organisaatioihin kohdistuvat tietotarpeet kasvavat koko ajan. TietoKaira pystyy auttamaan järjestelmäintegraatioissa sekä erilaisten tietokantapoimintojen suunnittelemisessa ja toteuttamisessa. Tutuimpia tietokantaympäristöjä ovat SQL Server ja Oracle.

Tietokantahaut

- Monimutkaiset hakurutiinit ja yhdistelyt tietokannoista
- Tehokkaat tietopoiminnat ulkoisiin järjestelmiin

Tietokantaohjelmointi

- Optimoitu SQL (T-SQL, PL/SQL)
- Tietokantaproseduurit
- Tietokantafunktiot
- Älykkäät päättelyketjut

Tietokantasuunnittelu

- Relaatiomallit
- Dimensionaaliset mallit
- Optimaaliset kyselyrakenteet
- QlikView-tietomallit

DIMmalli

Tietokannan tehostaminen

- Tietokantapalvelimen suorituskykyongelmien selvittäminen
- Raskaiden tietokantaoperaatioiden tehostamistoimenpiteet
- Kyselyjen optimointi

Referenssit

KulasDW-tietovaraston ja Exreportin (johdon tietojärjestelmä, Neotide Oy) välinen integraatio, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 2014.