Etymologia

TietoKaira-nimeen tiivistyy yrityksen toiminta-ajatus: auttaa asiakasta porautumaan omaan dataansa niin syvälle kuin tarvitaan. Olemassaolevissa tietojärjestelmissä lepää usein arvokasta tietoa, jota ei ole kunnolla vielä hyödynnetty. Moni organisaatio kykenisi tehostamaan toimintaansa tai tuottamaan parempia palveluja omille asiakkailleen, jos sillä olisi käytettävissään validi ja ajantasainen tieto.

Jääkaira on jään poraamiseen käytettävä työväline (Wikipedia)

Porautumalla perusjärjestelmiä syvemmälle tietomassoihin pystytään piilossa olevat oleelliset faktat tuomaan päivänvaloon. Raakadatasta tuotetun tietämyksen ja havainnollisen informaation avulla toiminnan analysointi ja suunnittelu paranee. Ajantasainen faktatieto mahdollistaa tehokkaamman ja tuloksellisemman johtamisen! Tiedonsaannin ongelmakohtia voivat kuitenkin olla liian hankala pääsy organisaation omiin tietoihin, riittämätön vertailutiedon saanti muista organisaatioista tai yksiköiden välisen tiedonvaihdon vähäisyys organisaation sisällä.

Kaira on jokien tai jokihaarojen välinen laaja kiveliö (Sompio, Paulaharju 1939)

Katso referenssit

Teemme yhteistyötä monen terveydenhuollon organisaation kanssa. Tutustu asiakastarinoihimme.

Lue lisää