Solutos ja TietoKaira yhteistyöhön

TietoKaira on aloittanut yhteistyön Solutos Oy:n kanssa. Solutos on kehittänyt PKO-ohjausjärjestelmän päivittäisen potilas-ja asiakastyön systematisoinnin ja vaikuttavuuden seurannan työkaluksi. PKO tarkoittaa Perhekohtaista ohjausjärjestelmää ja/tai Palveluiden Kokonaisuuden ohjausjärjestelmää. Sen avulla varmistetaan muun muassa asiakas- ja hoitosuunnitelmien ajantasaisuus, hoidon/avun toteutuminen suunnitelman mukaisesti ja arkipäivän kustannusvaikuttavuuden seuranta.

PKO-ohjausjärjestelmän saumaton integrointi potilastietojärjestelmän kanssa mahdollistaa ja helpottaa hoidon sisällön kehittämistä mielenterveys-, päihde- ja perhepalveluissa. TietoKairan rooli on auttaa PKO:n ja potilastietojärjestelmän välisessä tietointegroinnissa niin, että PKO täydentää ja hyödyntää organisaation nykyistä potilastietojärjestelmää, esimerkiksi Efficaa. Solutoksen toimitusjohtajan Kalle Horjamon mukaan ”PKO-järjestelmä ei todellakaan ole taas yksi lisää kirjaamista -innovaatio, joka syö aikaa perustyöltä, vaan juuri päinvastoin!”

Katso referenssit

Teemme yhteistyötä monen terveydenhuollon organisaation kanssa. Tutustu asiakastarinoihimme.

Lue lisää