Perusterveydenhuolto

Perusterveydenhuolto

Periaatteessa mikä tahansa tallennettu tieto, strukturoimatonkin, saadaan tietokannasta hyötykäyttöön, jos sitä tarvitaan. Esimerkiksi potilaskertomukseen kuuluvien sähköisten lomakkeiden avulla tallennetut hoitotiedot ovat tehokkaasti hyödynnettävissä raportoinnissa. Myös eri järjestelmien kautta tallennetut tiedot ovat yhdistettävissä samalle raportille.

Kuva 1 Perusterveydenhuollon päivystyspisteen kuormitus yhden viikon aikana (demoaineisto).

TietoKaira on kehittänyt perusterveydenhuollon tunnusluvut (PerQ) -sovelluksen, jonka avulla saadaan esiin perusterveydenhuollon toiminnan seuraamisen ja vaikuttavuuden kannalta tärkeitä tunnuslukuja, myös visuaalisessa muodossa. Sovelluksen avulla voidaan seurata esimerkiksi verenpainetautia sairastavien ihmisten perusterveydenhuolllon palvelujen käyttöä ja käytön muuttumista ilman että ao. diagnoosin on oltava kirjattuna jokaisella käyntikerralla. Sovellus hakee diagnosointiajankohdan koko potilastietokannasta. Sama koskee muitakin kroonisia kansantauteja, mm. astmaa, diabetesta, muistisairauksia, sepelvaltimotautia jne.

Sovellusta voidaan käyttää myös resurssien suunnittelun tukena. Se visualisoi terveysasemien tarjoamia palveluja monesta eri näkökulmasta. Sen avulla on helppo vertailla terveysasemia, esim. minkälaisesta joukosta asiakkuudet tulevat tai paljonko ns. suurkuluttajat kuormittavat hoitoyksikköä. Sovellus sisältää asiakas- ja suoritetietojen lisäksi annettujen palvelujen kustannukset.

Sovellus mahdollistaa myös kirjaamisen laadun seurannan ja parantamisen. Se mittaa, kuinka hyvin tai huonosti diagnooseja (ICD-10) ja käyntisyitä (ICPC) vastaanottajat kirjaavat.

Kuva 2 Lääkäreillä ”käyntisyyn kirjausaste” on noussut hurjasti sen jälkeen, kun kirjaamisen laatuun alettiin kiinnittää huomiota (demoaineisto).

 

Katso referenssit

Teemme yhteistyötä monen terveydenhuollon organisaation kanssa. Tutustu asiakastarinoihimme.

Lue lisää