Referenssit

Referenssit

PPSHP:n OYS-erva laajuinen tietojärjestelmäratkaisu KulasDW rakennettiin projektina vuosia sitten IT-arkkitehti Markku Vielman toimesta. Sittemmin TietoKaira on vastannut järjestelmän ETL-prosessin toimivuudesta ja järjestelmän kehittämisestä. Markku tuntee toimintamme hyvin  ja hänellä on erinomainen ratkaisutuntemus ja –osaaminen. Se, että toimittajan palvelu toimii, on olennaista kaikille. Näiden vuosien aikana ei vielä ole tullut tilannetta vastaan, että Markun vastaus olisi ollut ”en minä osaa tätä toteuttaa”. Markulla on kyky ja halu kuunnella meitä ja saamme hyviä kehitysehdotuksia ja ideoita. Voimme käyttää järjestelmää turvallisin mielin.  

TietoKaira on ollut isossa roolissa tietovaraston ja sen päälle rakennettujen sovellusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Käytössämme on Laaduntarkkailu-sovellus, jolla seurataan niin tietojen kirjaamisen laatua ja kattavuutta kuin myös välisuoritteiden kohdistamisen ja hinnoittelun toimivuutta. Laskutuspäätökset-sovellus on kuntalaskutuksen ja potilaskohtaisten kustannusten analysointi- ja seurantaväline, lähinnä taloussuunnittelijoiden ja DRG-kontrollereiden työkalu.

ErvaKpp-sovelluksella saadaan OYS-erva alueelta yhteismitalliset ja vertailukelpoiset tiedot palvelutuotannon suoritteista mm. keskittämisasetuksen mukaisista toimenpiteistä.

Yhteistyömme on ollut erinomaista ja jatkuu edelleen.

– Marja Vesa, Taloussuunnittelija, tiedon laadun asiantuntija, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Kuntalaskutustietojen koontiin ja käsittelyyn sekä kuntalaskujen liitteiden muodostukseen ja tulostukseen tarkoitettu KULTI-sovellus on käytössä Lapin, Länsi-Pohjan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiireissä. OYS:n jäsenkuntien ensimmäinen laskutusajo v. 2016 uudella sovelluksella kesti vajaan minuutin ja verkkolaskut lähtivät maailmalle muutamalla klikkauksella. Harppaus oli merkittävä verrattaessa edelliseen laskutusjärjestelmään ja muutenkin vanhentuneisiin toimintoihin. Olemme kehittäneet KULTIa siitä asti läheisessä yhteistyössä TietoKairan kanssa. Nykyisin saamme HUS:n, Lapin ja Länsi-Pohjan ostolaskutkin konekielisinä KULTIin. Helpotamme ja tehostamme laskutustamme koko ajan.

– Leena Määttä, Potilas- ja kuntamaksuyksikön palveluesimies, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Yhteistyöni TietoKaira Oy:n kanssa alkoi vuonna 2011 toimiessani Paimion-Sauvon terveyskeskuksen johtavana lääkärinä. Kehitimme DiabetesMittari-ohjelmiston laatutyökaluksi kliiniseen käyttöön ja tiedolla johtamiseen. DiabetesMittarin kattava tietosisältö ja havainnollinen käyttöliittymä houkutteli aloittamaan väitöskirjatutkijana Turun yliopistossa vapauduttani virkatyöstä. Yhteistyössä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Auria tietopalvelun kanssa TietoKaira rakensi tutkimuskäyttöön soveltuvan pseudonymisoidun version DiabetesMittarista tietoturvalliseen etäkäyttöympäristöön. Tutkimusaineisto, joka sisältää sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon potilastiedot, on ladattu DiabetesMittariin TYKSin tietoaltaasta. Tutkimukseni käsittelee diabeteksen hoidon toteutumista ja kustannuksia sekä riskitekijöiden hallintaa ja lisäsairauksien kehittymisen ennustettavuutta pitkällä aikavälillä. Tutkimukseni pilottivaihe keskittyy Paimion ja Sauvon kuntien diabeetikoiden hoidon toteutumiseen ja kustannuksiin pitkäaikaisseurannassa. Tarkoitus on laajentaa tutkimus koskemaan kaikkia Varsinais-Suomen terveyskeskuksia ja sairaanhoitopiiriä, kunhan saadaan muidenkin organisaatioiden tiedot tuotua tietoaltaaseen ja sieltä DiabetesMittariin.

– Merja Laine, Tohtorikoulutettava, Turun yliopisto

Hyvän kasvun avaimet -tutkimushankkeessa seuraamme lasten kehitystä ja heidän hyvinvointiinsa vaikuttavia tekijöitä vaiheittain aina aikuisikään saakka. Tutkimusaineiston perustan muodostaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella kaikki vuosina 2008-2010 syntyneet lapset perheineen. Hanke muodostuu useista eri tutkimusteemoista. Esimerkiksi neuvola- ja kouluterveydenhuolto -osuudessa etsimme vastauksia toiminnan kehittämiseksi entistäkin paremmaksi ja sellaiseksi, joka vastaa aidosti vanhempien ja lasten tarpeisiin. TietoKaira on hankkinut tutkimusaineistoa terveyskeskusten potilastietojärjestelmistä ja muuntanut sen tutkimuskäyttöä varten sopivaan muotoon. Ilman TietoKairan apua äitiysneuvola- ja neuvoladatan saaminen strukturoituna tutkimuskäyttöön olisi viivästynyt.

– Hanna Lagström, Erityisasiantuntija, dosentti (ravitsemustiede), Turun yliopisto, Kansanterveystiede

 • Helsingin kaupungin suun terveydenhuolto, Effica Seuranta Cognos 7.5-yhteensopivaksi – hammashuollon raportoinnille elinaikaa
 • Kainuun sote, PerQ-sovellus – perusterveydenhuollon johtaminen.
 • Lapin sairaanhoitopiiri, Hilmo-poiminta – THL:lle toimenpidetiedot kattavasti.
 • Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, Esh AdHoc -sovellus – erikoissairaanhoidon laskutusraportit helposti.
 • Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, KulasDW-tietovaraston ja Exreportin välinen integraatio.
 • Paimion-Sauvon kansanterveystyön kuntayhtymä, Lähete/palaute-erikoisraportit Efficasta.
 • Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Harvinaissairaudet ja niiden hoitokustannukset -tutkimus.
 • Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Hinnoittelu-sovellus – erikoissairaanhoidon palvelujen DRG-perusteinen, suoritekustannuspohjainen ja hintaluokkapohjainen hinnoittelu.
 • Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, MAKU-pilotti – maakunnallinen kokeilu senioritiedoilla.
 • Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Taulun profiloija-sovellus – tietokantojen sisällön selvittäminen.
 • Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, TEP-leikkaukset ja sairaalainfektiot -tutkimus.
 • Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä, Diabeetikoiden hoidon laatuindikaattorit tilinpäätöstä varten.
 • Raision kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus, Neuvolassa käymättömät lapset -raportti Efficasta.