Esidiabetes lisää riskiä valtimotauteihin; lisääkö se myös hoidon kustannuksia?

Turun yliopiston alaisessa diabetestutkimuksessa, Merja Laineen väitöskirjaan liittyvässä 2. artikkelissa, keskityttiin esidiabetekseen ja sen aiheuttamiin kustannuksiin. Artikkeli julkaistiin Lääkärilehdessä 4.6.2021 numerossa 22.

Tutkimusaineisto koostui pienehkön kuntayhtymän esidiabeetikoiden ja diabeetikoiden sekä vertailuryhmään kuuluvien potilaiden perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilasrekisteritiedoista sekä Kelan lääkerekisterin tiedoista. Aineisto rajattiin vuosiin 2014–2019.

Analyysin tuloksena selvisi, että esidiabeteksen esiintyvyys oli kaikissa ikäryhmissä lähes kaksinkertainen verrattuna tyypin 2 diabeteksen esiintyvyyteen. Lisäsairauksien esiintyvyys ja potilaskohtaiset kustannukset olivat esidiabeetikoilla suuremmat kuin vertailuryhmän potilailla, mutta pienemmät kuin tyypin 2 diabeetikoilla lähes kaikissa diagnoosiryhmissä. Esidiabeetikoiden suuresta määrästä johtuen kokonaiskustannukset olivat jopa suuremmat kuin tyypin 2 diabeetikoilla ja ne painottuvat enemmän erikoissairaanhoitoon. Selvästikään esidiabeteksen hoito ja seuranta ei ole yhtä intensiivistä kuin diabeetikoilla.

Tutkimuksen vahvuutena olivat diabeetikoiden hoidon pitkäaikainen seuranta, joka perustui 20 vuotta sitten perustettuun paikalliseen diabetesrekisteriin, arkielämän potilasrekisteritietojen hyödyntäminen ja tarkat toteutuneeseen kuntalaskutukseen perustuvat kustannustiedot. Paikallisen diabetesrekisteri ja sen sisällön hyödyntäminen on toteutettu TietoKairan DiabetesMittari-järjestelmän avulla. Tutkimuksen yhteydessä DiabetesMittaria on edelleen kehitetty niin, että sisältöä on laajennettu erikoissairaanhoidon tietoihin (TYKS, liitännäissairaudet) ja hoidon kustannuksiin (myös Kela-lääkeostot) sekä esidiabeetikoihin. Sisältö on jo selvästi laajempi kuin THL:n diabeteksen laaturekisterin minimitietosisältö.

Seuraavaksi tutkimus laajenee koko Varsinais-Suomen väestöä koskevaksi.

Katso referenssit

Teemme yhteistyötä monen terveydenhuollon organisaation kanssa. Tutustu asiakastarinoihimme.

Lue lisää