Yhtenäinen tietovarasto valmis OYS ERVA -alueella

Vuonna 2011 aloitettiin ErvaKpp-niminen yhteisprojekti Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (OYS ERVA) sairaanhoitopiireissä. Tavoitteena oli rakentaa Lapin, Länsi-Pohjan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien käyttöön yhtenäiset tietovarastot, joihin ladattaisiin erikoissairaanhoidon aineistoja sairaaloiden potilastietojärjestelmistä ja muista lähdejärjestelmistä.

Eri järjestelmistä ladattavat tiedot yhtenäistetään, ns. välisuoritteet (hoitopäivät, toimenpiteet, konsultoinnit, laboratorio- ja kuvantamistutkimukset, verivalmisteet ja kalliit lääkkeet) kustannuksineen kohdistetaan perussuoritteisiin (avohoitokäynnit ja erikoisalakohtaiset hoitojaksot), aineisto DRG-ryhmitellään sekä hinnoitellaan kuntalaskutusta varten joko DRG-ryhmiin tai hintaluokkakirjauksiin perustuen. Em. tehtävät hoitava ETL-prosessi pyörii automaattisesti joka yö.

Ensimmäisenä KulasDW valmistui Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin, jossa sen tuotantokäyttö alkoi 1.1.2013. Vuoden 2014 alusta KulasDW on ollut käytössä myös Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiireissä. Syksyllä 2015 sen saivat viimeisinä sairaanhoitopiireinä käyttöönsä Kainuu ja Kiuru, joissa potilastietojärjestelmänä on Effica.

Tietovaraston nimeksi tuli KulasDW. Muinaissaamen kielessä kulas tarkoittaa valtavaa haukea. Ehkä nimi viittaa vähän myös kuntalaskutukseen.

TietoKaira on ollut isossa roolissa tietovaraston ja sen päälle rakennettujen sovellusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Tällä hetkellä valmiita sovelluksia ovat mm.

Laaduntarkkailu-sovellus, jolla seurataan niin tietojen kirjaamisen laatua ja kattavuutta kuin myös välisuoritteiden kohdistamisen ja hinnoittelun toimivuutta

Laskutuspäätökset-sovellus, joka on kuntalaskutuksen ja potilaskohtaisten kustannusten analysointi- ja seurantaväline, lähinnä taloussuunnittelijoiden ja DRG-kontrollereiden työkalu

KULTI-sovellus, joka on selainpohjainen laskutussovellus erikoissairaanhoidon kuntalaskutusaineiston hinnoitteluun, koontiin, käsittelyyn, tiliöintiin ja liitteiden tulostamiseen

Tulevaisuudessa KulasDW:llä voisi olla oma roolinsa SOTE-alueen/alueiden johdon tietotarpeiden tyydyttäjänä, esimerkiksi tuottavuus- ja vaikuttavuustunnuslukujen luotettavana ja kattavana tietolähteenä. Lisäksi se voisi olla ajantasainen ja laatuvarmistettu lähde valtakunnalliselle tiedonkeruulle, esimerkiki THL:n Hilmoille.

Katso referenssit

Teemme yhteistyötä monen terveydenhuollon organisaation kanssa. Tutustu asiakastarinoihimme.

Lue lisää