Asiantuntijaratkaisut
terveydenhuoltoon

TietoKaira – hyödynnä tietojärjestelmiäsi

Terveydenhuollon järjestelmien avulla kerätään valtavasti tietoa, joka on otettavissa monipuoliseen käyttöön nykyaikaisten välineiden avulla. TietoKairalla on laaja kokemus terveydenhuollon tietojärjestelmistä ja tiedolla johtamisen ratkaisuista.

Terveydenhuollossa ajantasaisen tiedon merkitys korostuu koko ajan. Tiedolla johtaminen on avainasemassa organisaation kaikilla tasoilla. Hyvä hoidon laatu, asiakastyytyväisyys, tuottavuus ja kustannustehokkuus edellyttävät yhä enemmän laadukasta jalostettua tietoa. Faktatieto selkeästi tiivistettynä ja esitettynä ohjaa tekemään viisaita päätöksiä.

Käytämme ratkaisujen toteuttamiseen markkinoiden parhaita välineitä. Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Monipuoliset asiantuntijaratkaisut

Terveystiedolla johtaminen

Tarjoamme palvelujamme tietojohtamisen tueksi. Faktoihin perustuvia harkittuja päätöksiä tehdään organisaation kaikilla tasoilla. Tietoa hoitopolkujen toteutumisesta, hoidon vaikuttavuudesta ja palvelujen kustannustehokkuudesta tarvitsevat yhtä hyvin johto kuin lääkärit ja hoitohenkilökunta.

Tutkimus ja analyysit

Autamme lääketieteellisiä tutkimushankkeita tutkimustiedon keruussa ja analysoinnissa. Pystymme tehokkaasti yhdistämään tietoja useista eri lähteistä. Käsittelemme henkilötiedot tietoturvallisesti pseudonymisoituna/anonymisoituna. Suoritamme tilastolliset analyysit tutkijoiden tarpeisiin.

Tiedonhallinta

Helpotamme tietokantojen hyödyntämistä pitkän kokemuksemme avulla. Rakentamamme tietovarastot ovat optimoituja alustoja tietojohtamisen työkaluille. Järjestelmien väliset integroinnit toteutamme ketterästi.

Muut palvelut

Tarjoamme myös sovelluskehitystä ja konsultointia terveydenhuollon asiakkaille. Tavoitteemme on tehostaa suurten tietomäärien hyödyntämistä niin, että saadut tulokset ovat selkeästi mitattavissa kustannussäästöinä.

Katso referenssit

Teemme yhteistyötä monen terveydenhuollon organisaation kanssa. Tutustu asiakastarinoihimme.

Lue lisää