Tiedonhallinta

Tietovarastointi ja tietokannat

Tietovarastot

Tietovarastolla (Data Warehouse) tarkoitetaan yleensä isoa, monien lähdejärjestelmien tiedoista integroitua erillistä tietokantaa, johon säännöllisin väliajoin ladataan lähdejärjestelmistä uudet ja muuttuneet tiedot. Lähdetietojen lukua, muokkausta ja latausta kutsutaan ETL-prosessiksi. Tiedot talletetaan tietovarastoon tehokkaitten kyselyjen kannalta optimaalisessa muodossa. Tietoja hyödynnetään mm. Business Intelligence (BI) -välineillä, erilaisilla tilasto-ohjelmilla ja uusissa tekoälyratkaisuissa (koneoppiminen, ennustaminen).

Monissa organisaatioissa tietojärjestelmien raportointi hoidetaan vielä suoraan operatiivisesta tietokannasta, vaikka sitä ei olekaan suunniteltu kyselykäyttöä varten. Käytössä voi olla nykyaikaiset BI-välineet, mutta raportointi ei välttämättä enää palvele käyttäjiä ja kasvavia tietotarpeita riittävästi.

Hyvä BI-ratkaisu ei välttämättä edellytä järeän luokan tietovaraston rakentamista, johon palaa vuosikausia aikaa ja resursseja. Tietovarasto ei ole mikään itseisarvo. Se on ”pelkkä” tekninen väline, kyselyjä varten optimoitu helppokäyttöinen tietokanta, joka sisältää myös tarvittavat historiatiedot. Sinne tiedot jalostetaan ja niitä täydennetään käyttäjiä paremmin palvelevaan muotoon laskemalla valmiiksi erilaisia tunnuslukuja ja summalukuja.

Tietovarastointitekniikoin on toteutettavissa tehokas kyselykanta (Data Mart), joka:

 • on laajennettavissa pala palalta
 • ei jatkuvasti rasita operatiivista toimintaa (pelkät ajastetut, yölliset latausajot)
 • on helppokäyttöinen (käyttäjien omat ad hoc -kyselyt)
 • sisältää selkeät tietorakenteet (raportin tekeminen ei edellytä IT-ammattilaisen apua)
 • sisältää enemmän ja valmiiksi jalostetumpaa tietoa kuin operatiivinen tietokanta (johdetut arvot, tunnusluvut, esim. ikä, odotusaika)
 • mahdollistaa pitkään ”piilossa” olleiden strukturoimattomien tietojen raportoinnin
 • mahdollistaa tietojen yhdistelemisen
 • sisältää myös tarvittavat historiatiedot jotka voivat puuttua operatiivisesta tietokannasta
 • mahdollistaa monimutkaisten päättelyjen tekemisen valmiiksi käyttäjää varten
 • mahdollistaa käytön eri välineillä, esim. excelillä suoraan
 • on hyvin kuvattu ja dokumentoitu (metatieto)
 • on suorituskykyinen (optimoidut kyselyrakenteet)

Tietovarastokannoissa dimensionaalinen malli (tai tähtimalli) on tavallinen ja BI-välineiden hyvin tukema tietorakenne. Isot tietovarastot (Enterprise Data Warehouse, EDW) eivät yleensä ole kyselyjen suorana kohteena vaan tietovarastosta lohkaistaan pienempiä aihekokonaisuuksia, datamartteja, jotka palvelevat käyttäjien tarpeita. Silloin tietovaraston tietorakenteet mallinnetaan usein Data Vault -menetelmällä ja vasta datamarteissa sovelletaan dimensionaalisia tietorakenteita.

TietoKaira on rakentanut OYS Erva -alueen sairaanhoitopiirien käyttöön KulasDW-tietovaraston, johon ladataan tietoja monista sairaanhoitopiirien operatiivisista järjestelmistä kohdistaen ja summaten potilaskohtaiset kustannukset, muodostaen DRG-ryhmitellyn aineiston ja päätellen hinnat kuntalaskutusta varten sairaanhoitopiirikohtaisilla laskentasäännöillä.

 

 

Tietokannat

Terveydenhuollon organisaatioihin kohdistuvat tietotarpeet kasvavat koko ajan. TietoKaira pystyy auttamaan järjestelmäintegraatioissa sekä erilaisten tietokantapoimintojen suunnittelemisessa ja toteuttamisessa. Tutuimpia tietokantaympäristöjä ovat SQL Server, PostgreSQL ja Oracle.

Tietokantaohjelmointi

 • Optimoitu SQL (T-SQL, PL/SQL)
 • Tietokantaproseduurit
 • Tietokantafunktiot
 • Älykkäät päättelyketjut

Tietokantasuunnittelu

 • Relaatiomallit
 • Dimensionaaliset mallit
 • Optimaaliset kyselyrakenteet
 • Qlik-tietomallit

Tietokannan tehostaminen

 • Tietokantapalvelimen suorituskykyongelmien selvittäminen
 • Raskaiden tietokantaoperaatioiden tehostamistoimenpiteet
 • Kyselyjen optimointi

 

Integraatiot

Monimutkaiset hakurutiinit ja yhdistelyt tietokannoista

Tehokkaat tietopoiminnat ulkoisiin järjestelmiin

 

Katso referenssit

Teemme yhteistyötä monen terveydenhuollon organisaation kanssa. Tutustu asiakastarinoihimme.

Lue lisää