Diabeteksen hoidon toteutuminen ja kustannukset perusterveydenhuollossa

Laineen Merjan, ent. Paimio-Sauvon terveyskeskuksen johtava lääkäri, väitöskirjaan liittyvässä artikkelissa kuvataan diabeteksen hoidon toteutumista ja kustannuksia Paimio-Sauvossa 13 vuoden aikana. Artikkeli julkaistiin Lääkärilehden v. 2020 numerossa 13.

Tutkimus perustuu Paimion–Sauvon kuntayhtymän potilastietorekisterin tietoihin diabetespotilaiden hoidosta vuosina 2006–2018 sekä hoidon kustannuksista vuosilta 2016–2018. Tutkimuksessa selvitettiin hoidon saavutuksia seuranta-aikana monimuuttuja-analyysillä ja verrattiin hoitokustannuksia.

Verensokerin hoitotasapaino oli hyvä ja parani tilastollisesti merkitsevästi seurannan aikana. Sairauden kesto vaikutti huomattavasti hyvän hoitotasapainon saavuttamiseen. Hoidon kustannukset lisääntyivät merkittävästi vuodesta 2016 vuoteen 2018 tyypin 1 diabetespotilailla. Kustannusten nousu johtui ensisijaisesti hoitotarvikkeista.

TietoKairan DiabetesMittari-järjestelmällä toteutettu paikallinen diabetesrekisteri osoittautui erinomaiseksi välineeksi hoidon laadun ja hoidosta aiheutuneiden kustannusten seuraamiseen kuntatasolla.

Katso referenssit

Teemme yhteistyötä monen terveydenhuollon organisaation kanssa. Tutustu asiakastarinoihimme.

Lue lisää