DiabetesMittari toimitettu Paimion-Sauvon terveyskeskukseen

DiabetesMittari-ohjelmisto toimitettiin Paimion-Sauvon terveyskeskuksen käyttöön syksyllä 2012. Järjestelmää on kehitetty yhteistyössä heidän kanssaan v. 2011 alkaen. He ovat toimineet myös sen pilottiasiakkaana. DiabetesMittarin tuottamat diabeksen hoidon laatuindikaattorit perustuvat potilastietojärjestelmään kirjattuihin tietoihin. Paimio-Sauvossa potilastietojärjestelmänä on Effica. Tällä hetkellä DiabetesMittari sisältää laatuindikaattorit jo 9 vuoden ajalta (2006-2014).

Terveyskeskuksen johtavan lääkärin Merja Laineen pitkäaikainen kokemus diabeteksen hoidosta ja potilastietojärjestelmän soveltamisesta laatutiedon keräämiseen on ollut avaintekijä DiabetesMittaria kehitettäessä. Paimion-Sauvon terveyskeskus nimettiin jo vuonna 2007 laatuterveyskeskukseksi Valtimotautien ehkäisyn laatuverkoston toimesta. Palkintoperusteluissa korostettiin pitkäjänteistä potilaslähtöistä työskentelyä, aktiivista kehittämistyötä ja hyviä tuloksia diabeteksen, verenpainetaudin ja sepelvaltimotaudin hoidossa.

Vuoden 2012 laatumittaustiedot Paimion-Sauvon diabeetikoiden osalta poimittiin kattavasti suoraan DiabetesMittarista ja toimitettiin laatuverkostolle.

Katso referenssit

Teemme yhteistyötä monen terveydenhuollon organisaation kanssa. Tutustu asiakastarinoihimme.

Lue lisää