YRITYS

TietoKaira Oy aloitti toimintansa huhtikuussa 2010. Aluksi TietoKaira oli toiminimi. Vuoden 2015 alussa yhtiömuoto muutettiin osakeyhtiöksi. IT-alan yritys toimii Oulusta käsin koko Suomen alueella. Lue tästä, miksi nimeksi tuli "TietoKaira".

Yrityksen toimialana on terveydenhuollon IT ja siellä erikoisesti tiedolla johtamisen, analysoinnin ja raportoinnin tietojärjestelmät ja palvelut. Tärkein asiakasryhmä on suomalaiset terveydenhuollon organisaatiot: sairaanhoitopiirit, sairaalat ja terveyskeskukset. TietoKaira tarjoaa asiantuntijapalveluitaan myös tutkimusyhteisöille, esim. yliopistoille, sekä terveydenhuollon viranomaisille.

TIETOSUOJASELOSTE

TietoKairan toiminta perustuu tiiviiseen yhteistyöhön asiakkaidensa kanssa. Kestävät ratkaisut kehitetään ammattitaidolla asiakkaan tarpeita ja näkemyksiä kunnioittaen. Jokaisesta asiakassuhteesta huolehditaan luottamuksella. Tietoturvallisuus käytännössä...

TietoKairan perustaja, Markku Vielma (s. 1964), on työskennellyt pitkään terveydenhuollon tietojärjestelmien tuotekehitystehtävissä suunnittelijan ja arkkitehdin rooleissa.

Koulutukseltaan hän on filosofian maisteri, matemaattisten tieteiden koulutusohjelmasta pääaineenaan tilastotiede.

Viime aikojen isoin projekti hänellä on ollut KulasDW/KULTI-tietovaraston ja kuntalaskutusjärjestelmän rakentaminen OYS Erva -alueen sairaanhoitopiireille. KulasDW-tietovarastoon ladataan tietoja monista sairaanhoitopiirien operatiivisista järjestelmistä muodostaen samalla potilaskohtaiset kustannukset, kuntalaskutustiedot ja DRG-ryhmitellyn aineiston. 

Erikoisosaamista hänellä on seuraavilta alueilta:
- tiedolla johtaminen, raportointi, OLAP
- tiedon visualisointi
- tietovarastointi, dimensionaalinen mallinnus, ETL
- tietokantasuunnittelu ja tietokantaohjelmointi
- ennustaminen, koneoppiminen (Machine Learning)
- tilastolliset analyysit
- terveydenhuollon viranomaistarpeet
- diabeteksen hoidon laatu
- DRG-tuotteistus

Välineistä hän tuntee parhaiten Microsoftin SQL Server -ohjelmiston, Azure Machine Learningin, R-kielen sekä QlikViewin ja Cognosin BI-työkalut. Hän kuulu SQL Server User Group Finland  ja QlikView Community-asiantuntijayhteisöihin. Lisätietoja työhistoriasta ja koulutuksesta, ks. Vielman CV.

 

 

 

KUMPPANIT

TietoKairalla ja Saariston IT:llä on yhteistyösopimus, jonka taustalla on samanlainen perusajatus asiakkaan kunnioittamisesta, keskinäisestä luottamuksesta sekä kumppanuudesta asiakkaiden kanssa. Hengenheimolaisuutta voidaan hyödyntää esimerkiksi yhteisissä Qlik-projekteissa. Kari Aalto Saariston IT:stä on kokenut ja riippumaton QlikView-, Oracle- ja DW/BI-asiantuntija ja kouluttaja. Hän tarjoaa joustavia ja aidosti räätälöityjä koulutusratkaisuja myös terveydenhuollon organisaatioiden käyttäjille. Esimerkiksi QlikView-kurssi, jossa harjoitusmateriaalina käytetään todellista, koulutettaville tuttua dataa suoraan Oberon potilashallinnon järjestelmästä (Oracle). Kari on perehdyttänyt mm. Länsi-Pohjan ja Lapin sairaanhoitopiirien henkilökuntaa QlikView:n ominaisuuksiin.

Tecinspire Oy on oululainen alustariippumattomia mobiilisovelluksia kehittävä yhteistyökumppani. Heidän osaava kehittäjäporukkansa toimii ketterästi niin, että tuloksia syntyy. Työn laatua kuvastava asiakastyytyväisyys on heillä ihan huippuluokkaa.

Solutos Oy:n kanssa TietoKaira tekee yhteistyötä mm. heidän innovatiivisen PKO-ohjausjärjestelmänsä ja Lifecare-potilastietojärjestelmän välisen integroinnin parissa. Perhekohtaisen ohjausjärjestelmän saumaton integrointi potilastietojärjestelmän kanssa helpottaa hoidon sisällön kehittämistä mielenterveys-, päihde- ja perhepalveluissa. Solutoksen toimitusjohtaja Kalle Horjamo uskookin, että mittaamalla oikeita asioita voidaan tehdä järkevämpiä päätöksiä sekä palvelujärjestelmätasolla että yksittäisen potilaan kohdalla.

Yrityksen kotisivujen web-masterina toimii raisiolainen Rintka. Rintkaa konsultoidaan myös käytettävyys- ja koulutusasioissa. Lilatech on huolehtinut painotuotteiden, mm. tuote-esitteiden, suunnittelusta ja toteutuksesta.

Liiketoimintaan ja yrittäjyyteen liittyvissä käytännön haasteissa auttavat Instigo Solutions Oy ja Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät. Laitteistopuolella tärkein kumppani on Data Group Oulu.

TietoKaira on mukana sekä Microsoftin että IBM:n kumppaniverkostoissa (Microsoft Partner Network, IBM Partnerworld). Tavoitteena on mahdollisimman tehokkaasti hyödyntää kumppanuutta väline- ja koulutusasioissa, mm. Cognos-välineiden ja SQL Server -ohjelmistojen osalta.

SQL2000  
"Microsoft product images reprinted with permission from Microsoft Corporation."