UUTISET

Solutos ja TietoKaira yhteistyöhön

lisätty: 15.5.2016

TietoKaira on aloittanut yhteistyön Solutos Oy:n kanssa. Solutos on kehittänyt PKO-ohjausjärjestelmän päivittäisen potilas-ja asiakastyön systematisoinnin ja vaikuttavuuden seurannan työkaluksi. PKO tarkoittaa Perhekohtaista ohjausjärjestelmää ja/tai Palveluiden Kokonaisuuden ohjausjärjestelmää. Sen avulla varmistetaan muun muassa asiakas- ja hoitosuunnitelmien ajantasaisuus, hoidon/avun toteutuminen suunnitelman mukaisesti ja arkipäivän kustannusvaikuttavuuden seuranta.

PKO-ohjausjärjestelmän saumaton integrointi potilastietojärjestelmän kanssa mahdollistaa ja helpottaa hoidon sisällön kehittämistä mielenterveys-, päihde- ja perhepalveluissa. TietoKairan rooli on auttaa PKO:n ja potilastietojärjestelmän välisessä tietointegroinnissa niin, että PKO täydentää ja hyödyntää organisaation nykyistä potilastietojärjestelmää, esimerkiksi Efficaa. Solutoksen toimitusjohtajan Kalle Horjamon mukaan "PKO-järjestelmä ei todellakaan ole taas yksi lisää kirjaamista -innovaatio, joka syö aikaa perustyöltä, vaan juuri päinvastoin!"

Helsinki otti jatkoajan Cognos-raportoinnille

lisätty: 15.4.2016

Helsingin kaupungin suun terveydenhuollossa on jo pitkään käytetty Effica Seuranta -ohjelmiston sisältämiä raportteja ja summakuutioita, jotka aikanaan toteutettiin Cognos-välineiden 6-versiolla. Cognos 6-välineet, Impromptu ja PowerPlay, eivät ole enää tuettuja nykyisissä windows-ympäristöissä ja niiden tukikin on jo loppunut.

Syksyllä 2015 TietoKaira Oy teki Helsingin kaupungille selvitystyön Cognos 7.5 –version käyttöönottamisesta suun terveydenhuollon raportointivälineeksi. Selvityksessä ei löytynyt mitään estettä sille, että Impromptu-raporttien ja PowerPlay-summakuutioiden käyttö voisi jatkua vielä vuosia, kunhan raporttikatalogeille ja raporteille tehdään tarvittavat konversiot sekä työasemilla Cognos 6-työkalut korvataan Cognos 7.5-versioilla.

Konversiot tehtiin ja samalla uudistettiin myös sisältöä. Vakioraporttien lisäksi käyttäjillä on ajettavanaan lukuisia itse tehtyjä Impromptu-raportteja. Kevään 2016 aikana Helsingin suun terveydenhuollossa otetaan käyttöön Cognos 7.5-välineet ja Win Server 2008 -raportointiympäristö.

Uusi laskutusjärjestelmä käyttöön PPSHP:ssa

lisätty: 21.2.2016

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri siirtyi vuoden 2016 alusta uuden KULTI-kuntalaskutussovelluksen tuotantokäyttöön. TietoKaira on ollut mukana rakentamassa PPSHP:n asiantuntijoiden kanssa uutta korvaavaa kuntalaskutusjärjestelmää arkkitehtuuriltaan vanhan MYNLA-järjestelmän tilalle. KULTI on Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien yhdessä kehittämä ja niiden käytössä oleva sovellus.


KULTI-logona ui itseoikeutetusti kultakala

KULTIn pääkäyttäjänä toimivan Leena Määtän, OYS:n Potilas- ja kuntamaksuyksikkö, viesti ensimmäisen laskutusajon 9.2.2016 jälkeen oli mukavaa kuultavaa:
"On se niin jännää! OYS:n jäsenkuntien tammikuun laskutusajo kesti 47 sekuntia ja verkkolaskut lähtivät maailmalle muutamalla klikkauksella. Huomiseksi jää enää muiden maksajien laskutus ja vähän rääpistelyä."

Yhtenäinen tietovarasto valmis OYS ERVA -alueella

lisätty: 02.11.2015

Vuonna 2011 aloitettiin ErvaKpp-niminen yhteisprojekti Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (OYS ERVA) sairaanhoitopiireissä. Tavoitteena oli rakentaa Lapin, Länsi-Pohjan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien käyttöön yhtenäiset tietovarastot, joihin ladattaisiin erikoissairaanhoidon aineistoja sairaaloiden potilastietojärjestelmistä ja muista lähdejärjestelmistä.

Eri järjestelmistä ladattavat tiedot yhtenäistetään, ns. välisuoritteet (hoitopäivät, toimenpiteet, konsultoinnit, laboratorio- ja kuvantamistutkimukset, verivalmisteet ja kalliit lääkkeet) kustannuksineen kohdistetaan perussuoritteisiin (avohoitokäynnit ja erikoisalakohtaiset hoitojaksot), aineisto DRG-ryhmitellään sekä hinnoitellaan kuntalaskutusta varten joko DRG-ryhmiin tai hintaluokkakirjauksiin perustuen. Em. tehtävät hoitava ETL-prosessi pyörii automaattisesti joka yö.

Ensimmäisenä KulasDW valmistui Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin, jossa sen tuotantokäyttö alkoi 1.1.2013. Vuoden 2014 alusta KulasDW on ollut käytössä myös Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiireissä. Syksyllä 2015 sen saivat viimeisinä sairaanhoitopiireinä käyttöönsä Kainuu ja Kiuru, joissa potilastietojärjestelmänä on Effica.

Tietovaraston nimeksi tuli KulasDW. Muinaissaamen kielessä kulas tarkoittaa valtavaa haukea. Ehkä nimi viittaa vähän myös kuntalaskutukseen.

TietoKaira on ollut isossa roolissa tietovaraston ja sen päälle rakennettujen sovellusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Tällä hetkellä valmiita sovelluksia ovat mm.

  • Laaduntarkkailu-sovellus, jolla seurataan niin tietojen kirjaamisen laatua ja kattavuutta kuin myös välisuoritteiden kohdistamisen ja hinnoittelun toimivuutta

  • Laskutuspäätökset-sovellus, joka on kuntalaskutuksen ja potilaskohtaisten kustannusten analysointi- ja seurantaväline, lähinnä taloussuunnittelijoiden ja DRG-kontrollereiden työkalu

  • KULTI-sovellus, joka on selainpohjainen laskutussovellus erikoissairaanhoidon kuntalaskutusaineiston hinnoitteluun, koontiin, käsittelyyn, tiliöintiin ja liitteiden tulostamiseen

Tulevaisuudessa KulasDW:llä voisi olla oma roolinsa SOTE-alueen/alueiden johdon tietotarpeiden tyydyttäjänä, esimerkiksi tuottavuus- ja vaikuttavuustunnuslukujen luotettavana ja kattavana tietolähteenä. Lisäksi se voisi olla ajantasainen ja laatuvarmistettu lähde valtakunnalliselle tiedonkeruulle, esimerkiki THL:n Hilmoille.

Tukea sote-päätöksentekoon

lisätty: 02.3.2015

Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän johtaminen ja kehittäminen edellyttävät, että palveluiden saatavuutta, laatua ja vaikuttavuutta arvioidaan ajantasaisen ja vertailukelpoisen tiedon pohjalta. Luotettavan ja kattavasti saatavissa olevan tiedon avulla väestön terveydentilan ja palvelutarpeiden ennakointimahdollisuudet paranevat.


Kuva. Sote-palveluiden peittävyys ja kustannusten kertyminen (lähde: keksitty demoaineisto).

Lue TietoKairan kehittämästä sote-johtamisen työkalusta...

 

Kumppanuus Saariston IT:n kanssa

lisätty: 23.1.2015

TietoKaira on solminut tammikuussa 2015 yhteistyösopimuksen Saariston IT:n kanssa. Kari Aalto Saariston IT:stä on pätevä ja kokenut QlikView/Oracle-asiantuntijakouluttaja ja -konsultti. Yhteistyötä tullaan käytännössä tekemään terveydenhuollon QlikView-sovellusten ja niiden käyttäjäkoulutusten yhteydessä.

Erikoissairaanhoidon ad hoc -sovellus valmis

lisätty: 17.1.2015

Uusi QlikView-sovellus tuottaa toiminnan tunnuslukuja erikoissairaanhoidosta moneen eri tarkoitukseen. Monipuolisten valinta- ja ryhmittelyvaihtoehtojen avulla asiakasryhmien analysointi on erittäin helppoa. Esim. rajaamalla aineisto tiettyyn tautiryhmään saadaan ao. potilasryhmän käyttämät sairaanhoitopalvelut kustannuksineen sekä niiden kehityssuunta muutamassa sekunnissa havainnolliseen muotoon. Ad hoc-sovelluksen pilottina toimi Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri.

Kuva. Hoitokustannusten kehitys 2011-2014 tietyissä tautiryhmissä (lähde: keksitty demoaineisto)

Lue lisää ad hoc -työkalusta täältä...

TietoKairasta osakeyhtiö

lisätty: 01.1.2015

TietoKairan yhtiömuoto muuttui tammikuussa 2015 osakeyhtiöksi. TietoKaira Oy on nyt rekisteröity Kaupparekisteriin Y-tunnuksella 2664875-3. Yrityksen kotipaikka on edelleen Oulu. Päätoimiala on Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus (62010).

Uusi DiabetesMittari Terveys ja talous -lehdessä

lisätty: 25.4.2014

Terveys ja talous -lehden vuotuinen ICT-teemanumero ilmestyi huhtikuussa. Sen Tuoteuutuudet-kohdassa esitellään uusi DiabetesMittari, ks. artikkeli täältä.

DiabetesMittarista artikkeli KunnallisSuomi-lehdessä

lisätty: 24.1.2014

KunnallisSuomi-lehden tammikuun 2014 numerossa julkaistiin artikkeli DiabetesMittarista. Lehden digiversion saat avattua klikkaamalla tätä linkkiä. Lue juttu pdf-muodossa tästä.

TietoKairan sivusto uusittu

lisätty: 06.8.2013

Sivustoa on uudistettu kesän aikana niin ulkoasunsa kuin sisältönsäkin puolesta. Tavoitteena on ollut tiivistää ja tuoda konkreettisemmin esille TietoKairan rooli nimenomaan terveydenhuollon IT-toimijana. Ulkoasua ja asettelua on pyritty muuttamaan mm. niin, että sivusto palvelisi paremmin erilaisia päätelaitteita. Web-sivuston toteuttajana on toiminut Rintka. Toivottavasti uudistukset miellyttävät! Palautetta ja kehitysehdotuksia otetaan mielellään vastaan. Niitä voit lähettää esimerkiksi yhteydenotto-lomakkeen avulla.

TietoKairalta nyt myös QlikView-sovellukset

lisätty: 04.8.2013

TietoKaira on hankkinut kahden viimeisen vuoden aikana tietotaitoa ja kokemusta QlikView:stä. Esimerkiksi hoidon laadun tai hoitokustannusten monipuoliseen analysointiin QlikView on erittäin hyvä väline. DiabetesMittari-tuotettamme olemme par'aikaa siirtämässä QlikView-raportointivälineelle. Siitä lisää myöhemmin...

QlikView on alunperin ruotsalaisen QlikTech-yrityksen kehittämä Business Intelligence -ohjelmisto, jonka avulla voi luoda kattavia ja havainnollisia raportointisovelluksia. QlikTech kuuluu Gartnerin tuoreimman arvion perusteella BI-toimittajien ”Johtajat” –segmenttiin.

QlikTechistä on käytetty jopa ilmaisua: "kaiken tieltään tuhoava voima" (marketing juggernaut) raportointivälinemarkkinoilla. QlikView on takonut palkintoja viime vuosina käytettävyydellään. QlikView:n vahvoja puolia ovat monipuolisuus, mukautuvuus ja helppokäyttöisyys. Se on intuitiivinen ja selkeä käyttää. Gartnerin v. 2013 vertailussa se oli kaikkein helppokäyttöisin raportointiväline.

Kynnys kehittää sillä moderneja ja visuaalisia raportointisovelluksia on poikkeuksellisen matala (korkea tuottavuus). Väline on nopeasti omaksuttavissa. Lisäksi QlikView on hyvin integroitu Office Exceliin. QlikView:n arkkitehtuuri on perustunut alusta lähtien muistipohjaiseen analysointiratkaisuun (in-memory). Sillä se ehtikin jo saada aikamoisen teknisen etumatkan kilpaijoihinsa.

Suomessa QlikView:n menestys jatkuu johtuen osaltaan maltillisesta lisenssihinnoittelusta. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri käyttää QlikViewiä jo laajasti ja uutta sisältöä rakennetaan koko ajan. QlikView'n käytöstä terveydenhuollossa lisää  täältä...

Hyvän kasvun avaimet -tutkimukseen uutta aineistoa

lisätty: 01.1.2013

Hyvän kasvun avaimet -seurantatutkimusta varten poimitaan lisää aineistoa niistä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella vuosina 2007-2010 syntyneistä lapsista, jotka ovat mukana tutkimuksessa. Tutkimukseen on lähtenyt mukaan noin 1800 perhettä. Vanhimmat tutkimukseen osallistuvista lapsista ovat jo 5-vuotiaita.

TietoKaira vastaa tutkimusaineiston sähköisestä hankinnasta 11 terveyskeskuksen potilastietojärjestelmistä ja sen muuntamisesta tutkimusprojektin käyttöön. Vuosien 2010-2011 aikana tehdyt edelliset aineistopoiminnat sisälsivät lähinnä äitiysneuvolatietoja. Nyt poimintojen kohteena ovat potilastietojärjestelmien lastenneuvolatiedot. Lue lisää...

DiabetesMittari toimitettu Paimion-Sauvon terveyskeskukseen

lisätty: 01.1.2013

DiabetesMittari-ohjelmisto toimitettiin Paimion-Sauvon terveyskeskuksen käyttöön syksyllä 2012. Järjestelmää on kehitetty yhteistyössä heidän kanssaan v. 2011 alkaen. He ovat toimineet myös sen pilottiasiakkaana. DiabetesMittarin tuottamat diabeksen hoidon laatuindikaattorit perustuvat potilastietojärjestelmään kirjattuihin tietoihin. Paimio-Sauvossa potilastietojärjestelmänä on Effica. Tällä hetkellä DiabetesMittari sisältää laatuindikaattorit jo 9 vuoden ajalta (2006-2014).

Terveyskeskuksen johtavan lääkärin Merja Laineen pitkäaikainen kokemus diabeteksen hoidosta ja potilastietojärjestelmän soveltamisesta laatutiedon keräämiseen on ollut avaintekijä DiabetesMittaria kehitettäessä. Paimion-Sauvon terveyskeskus nimettiin jo vuonna 2007 laatuterveyskeskukseksi Valtimotautien ehkäisyn laatuverkoston toimesta. Palkintoperusteluissa korostettiin pitkäjänteistä potilaslähtöistä työskentelyä, aktiivista kehittämistyötä ja hyviä tuloksia diabeteksen, verenpainetaudin ja sepelvaltimotaudin hoidossa.

Vuoden 2012 laatumittaustiedot Paimion-Sauvon diabeetikoiden osalta poimittiin kattavasti suoraan DiabetesMittarista ja toimitettiin laatuverkostolle. Lue lisää DiabetesMittarista...

Taulun profiloija PPSHP:n käyttöön

lisätty: 24.5.2012

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on hankkinut käyttöönsä Taulun profiloija-työkalun. Sen avulla tehostetaan lähdetietojen testaamista sekä validoidaan tietovarastotaulujen ja -näkymien tietosisältö projektissa, jossa ladataan suorite- ja kustannustietoja monesta eri lähdejärjestelmästä KulasDW-tietovarastoon. Työkalua tullaan käyttämään muidenkin uusien SQL Server 2008 R2 -tietokantojen laadunvarmistuksessa. Lue lisää välineestä...

SQL Server osaaminen sertifioitu

lisätty: 20.12.2011

Vielma suoritti loppuvuodesta 2011 Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) –tutkinnon SQL Server 2008, Database Development -osaamisesta. Kokemusta SQL Server 2008 R2 -version ominaisuuksista hän ehti hankkia KulasDW-tietovaraston arkkitehtina jo ennen sertifiointitilaisuutta. KulasDW on Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien yhtenäinen tietovarasto, jolla tarkoitetaan rakenteeltaan yhdenmukaista erikoissairaanhoidon kuntalaskutus- ja kustannustiedot sisältävää tietojärjestelmää.

DiabetesMittari esillä Turussa

lisätty: 01.6.2011

DiabetesMittaria esiteltiin 23.5. Turussa parillekymmenelle diabeteksen hoidon laadun kehittämisestä kiinnostuneelle diabetesammattilaiselle. Tilaisuus järjestettiin ravintola Hus Lindmanin upeissa puitteissa, kiitos Hanna Seppälän (Lilly Finland) ja Merja Laineen (Paimion-Sauvon terveyskeskuksen johtava lääkäri).

DiabetesMittari on diabeteksen hoitoon liittyvän päätöksenteon tukijärjestelmä. Se kokoaa diabeteksen hoidon kannalta oleelliset tiedot automatisoidusti potilastietojärjestelmän tietokannasta jalostaen niistä hoidon laatuindikaattorit ja havainnollistaen ne hoitoyksikön hyödynnettäväksi.

Lue lisää DiabetesMittarista...

TietoKaira ja Eximia Business Intelligence puitesopimukseen

lisätty: 12.4.2011

TietoKaira on tehnyt puitesopimuksen myös Eximia Business Intelligence Oy:n kanssa. Eximia Business Intelligence on kansainvälisesti toimiva konsultointi- ja palvelualanyritys, joka on erikoistunut kehittämään asiakkaidensa liiketoimintaa tarjoamalla business intelligence -ratkaisuja, liiketoimintaprosessien konsultointia, operatiivisten järjestelmien kehitystä sekä ulkoistettuja palveluita.

Puitesopimus Medictesin kanssa

lisätty: 05.4.2011

TietoKaira on solminut puitesopimuksen Medictes Oy:n kanssa. Sopimuksen tavoitteena on luoda hyvät ja kestävät puitteet yhteistyölle, kun asiakkaille kehitetään uusia asiantuntijapalveluja.

Medictes Oy on ohjelmistotalo, joka toimittaa ohjelmistoprojekteja ja tietojärjestelmiä julkis¬hallinnon sektorille. Yrityksen ydinosaamista ovat open source -tuotekehitysvälineiden avulla toteutetut web-palvelinohjelmistot, internet-teknologiat, järjestelmien integrointi sekä niihin liittyvät koulutus- ja konsultointipalvelut. Medictesin asiantuntijoilla on keskeinen rooli asiakkaidensa järjestelmä- ja tuotekehityksessä.

Aineistoa Hyvän kasvun avaimet -tutkimukseen

lisätty: 01.2.2011

Laajaa lasten ja nuorten hyvinvoinnin Hyvän kasvun avaimet -seurantatutkimusta varten on hankittu aineistoa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella vuosina 2007-2010 tapahtuneista raskauksista ja synnytyksistä. Tutkimukseen on lähtenyt mukaan noin 1800 perhettä.

TietoKaira vastasi tutkimusaineiston sähköisestä hankinnasta 12 terveyskeskuksen potilastietojärjestelmästä ja sen muuntamisesta tutkimusprojektin käyttöön.

Väline tietokannan sisällön tutkimiseen

lisätty: 10.1.2011

Taulun profiloija on työkalu tietokantataulun sisältämien tietojen tutkimiseen. Sen avulla säästyt työläältä toistuvien SQL-kyselyiden kirjoittamiselta, kun pitää tietää mitä taulu ja sen sarakkeet oikeasti sisältävät. Sen käyttötilanteita ovat esimerkiksi testaus, versionvaihdokset, sovelluskehitys, tietovarastointi, järjestelmien integraatiot, tuki ja ongelmatilanteet. Lue lisää...